Yaşadığımız zaman diliminde çok hızlı üretilen ve tüketilen malzemelerle karşı karşıyayız. Giyim kuşam, mobilya, hatta yiyip içmek konusunda söz konusu olan bu durum üretimde daha çok doğal olmayan malzemelerin kullanımına sebebiyet vermektedir. Konumuz olan mobilya ve ev gereçlerinde de doğal ahşap yerine uzun yıllardan beri suntalam,mdflam, mebran gibi fabrikalarda seri şekilde üretilen malzemeler kullanılmaktadır.

Bununla beraber ilk satın alma maliyeti piyasanın geneline hakim yapay malzemeden üretilmiş mobilyalara göre daha yüksek olan doğal ahşap mobilyalara olan teveccüh artmış durumda. Bizzat mağazalardan bakılıp beğenilip satın alma şekli dışında dijital pazarlardan da satın almanın artış gösterdiği bu günlerde oldukça önemli bazı hususları dikkatinize sunmak bu sayede memnuniyetinizi sağlamak isteriz.

*İmalat süreci üzerinden en az altı geçmiş mobilyaları satın almaya dikkat edilmeli. Bu bilgiye ancak satıcının beyanı ile ulaşılabileceğinden güven sağlamış işletmeleri tercih etmek gerekmektedir. Bekleme sebebi şu ki;

 Doğal ahşap malzemenin en kritik noktası sahip olduğu nem oranıdır. Eğer yeterli kuruluğa sahip değilse imal edildiği andan kısa bir süre sonra çatlama, eğilme, dönme gibi kullanışı son derece olumsuz etkileyecek sonuçlarla karşılaşa bilirsiniz. Söz konusu deformasyon kullanışı etkileyecek düzeyde olmasa dahi estetik açıdan da sizleri rahatsız edecektir. Teknik bir bilgi olarak nem oranın %10’un altında olması elzemdir. İmal edildikten sonra üzerinden belli bir zamanın geçmesi ve herhangi bir deformasyona uğramamış olması kuru (nem oranı ideal) ahşabın kullanıldığı anlamına gelir.

 *Kullanılan cila konusunda da bilgi sahibi olmalısınız. Prensip olarak doğal ahşap malzeme yine doğal bir cila ile sonlandırılması gerekmektedir. Zira sadece estetik değil aynı zamanda sağlıklı bir ürüne sahip olunması kaygısıyla satın alınmış bir ürünün kimyasal cilalarla sonlandırılmış olması akıl karı değildir. Son dönemlerde gelişme gösteren doğal ahşap yağı ürünlerinden kaliteli bir markanın yağı ile cilalanmış mobilya doğal görünüm, sağlıklı olma ve uzun süre kullanımda onarım imkanı sağlaması açısından çok önemlidir.  Herhangi bir çizilme vb olay söz konusu olduğunda bizzat kendinizin onarım yapmasına imkan sağlar doğal yağlar. Kimyasal cilalarla cilalanmış masif ahşap mobilyalar sağlık açısından risk taşımakla birlikte herhangi bir basit çizilme, renk solması gibi durumlarda ancak profesyonel atölyelerde onarıma sizi mecbur bırakır.

*Masif mobilyalarda ahşabın yapısı gereği bir takım budak, çatlak gibi (kusur olarak adlandırılması kanaatimizce hatalı) kısımlar olabilir. Önemli olan bu kısımların hangi malzeme ve teknikle ‘kusur’ görünümden kurtarılmış olmasıdır. Burada da prensip olarak imalatçı doğal malzeme kullanmalıdır. Boşluk ve çatlak dolduran reçine kullanımı, estetik ve doğal görünümü sağlaması aynı zamanda sağlığa zararlı bir içerik taşımaması anlamında göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Satın alma esnasında farklı ışık açılarından ürünü irdeleyerek olası çatlakların mevcut olup olmadığına iyice bakılmalıdır. Zira mevcut çatlağın zamanla daha büyük hacme ulaşması olasıdır. Söz konusu çatlağın olup olmadığı değil doğal reçine ile doldurulup doldurulmadığıdır.

*Doğal ahşap mobilya üzerinde sayıları ve büyüklükleri görünümü bozmayacak derecede budakların olması bir eksiklik ya da kusur olarak görülmemelidir. Zira endüstriyel bir ürün satın almıyorsunuz. Bu konuda aşırı hassasiyetin imalatçıları/satıcıları anlamsız bir zorluğa soktuğunu hatta ağaç israfına sebebiyet vereceğini akılda tutmak gerekir.

*Bir önceki maddeye atfen masa gibi ölçüsü nispeten büyük mobilyalarda tek parçadan oluşmuş, eksiz ahşaptan imal edilmiş mobilya seçme konusunda ölçülü olunmalıdır. Masif mobilya söz konusu olduğunda estetik/görünüm açısından sizi rahatsız etmeyecek ölçüde çok parçadan oluşması genel kanaatin aksine daha doğru bir seçimdir. Zira doğal ahşap ne kadar küçük hacme sahipse o kadar az risk taşır deformasyon açısından.

Bir başka yazımızda satıcıya sorulacak sorular ve talepleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız.