Başlıkta yer alan yer soru yargı içermekte. Bu yazıda bu yargıyı sorgulamak istiyoruz.

Maliyet bir ürün ya da hizmeti imal ederken katlanılan maddi yükü ifade eder. Bu ürün satın alındığında satın alan kişinin katlandığı yükü de maliyet diyebiliriz. Doğal ahşaptan üretilen mobilyalar, dekoratif objeler diğerleri ile kıyaslandığında rakamsal eder olarak yüksek oldukları bir gerçek. Bununla birlikte satın aldığımız ürünün kullanma süresi, değiştirmek zorunda kalınan süre, memnuniyet derecesi, kullanılan süre boyunca sağladığı maddi ve manevi (beğenilme) tatmin gibi unsurlar dikkate alındığında ilk an da ödenen maddi tutarın yüksekliği tekrar değerlendirilmeye tabi tutulmayı gerekli kılar.

Örneğin, kafeteryanız için alacağınız iki farklı malzemeden üretilmiş masaları kıyas edelim. Bir tanesi olası en ucuz malzeme suntalam’dan, diğeri ise masif meşe ahşaptan üretilmiş olsun. 

İlk fark müşterilerinizin algısında saklıdır. İlkin müşterilerin gözünde meşe ahşaptan üretilmiş masanın prestij açısından farkı diğerine göre kıyas olmayacak derecede yüksektir.

Suni malzemeden moda renklerle satın alınmış masa hızlı değişen moda kültürüne kısa zamanda yenik düşecek ve değişimi zorunlu kılacaktır. Oysa doğal ahşap eskidikçe değeri daha çok artacak bir imaja sahiptir ve değişim süreci diğerine oranla çok daha uzun olacaktır. Üzerinden yıllar geçen masif ahşap masa yenilenme ihtiyacı olduğundan oldukça düşük maliyetlerle onarılıp tekrar kullanıma hazır hale gelecektir. Zaman zaman bakımı yapılan bu ürünler müşterilerde işletmeye güveni artıracak bu durum iş yeri potansiyeline olumlu katkı sağlayacaktır. Daha da ötesi tamamen değiştirilmek istendiğinde 2.el ürün olarak satımı mümkün olup gelir etmeye imkan verecektir. Bu sayede hem işletme bütçesine hem de milli gelire minik dahi olsa olumlu etkisi söz konusu olacaktır.

Yukarıda işletme bağlamında örneklendirdiğimiz maliyet fayda ilişkisi ev içi kullanılan mobilyalar için de geçerlidir. Çok uzun zaman kullanılan eşyalar ile kurulan duygusal bağ hızlı değişimi erteleyecek bu sayede israf önlenmiş ve artı bir bütçe kullanımının önüne geçecektir. 

Masif mobilyaların tercih edilişi küçük el işi yapan işletmelerin varlığını sürdürmesine, toplumda geleneği olan el sanatlarının yok olmamasına da ayrıca katkı sağlayacaktır. Yazları çocuklarının el becerileri edinmesini mümkün kılan çıraklık müessesesinin varlığı çocuklarımızın toplumsal rol edinmesinde, sağlıklı yetişmesinde, saygı ve sevgi olgularını sahici yaşamalarında azımsanmayacak bir yer tutacaktır. Bir şeyler üreterek kendine güven hissi sağlayan çocuklar okul hayatlarındaki derslerine sağlayacağı katkı bir çok eğitmen tarafından tecrübe edilmiştir. 

Kullanım amacına uygun olarak doğal kaplamadan üretilmiş mobilyalarda tercih sebebi olabilirler. Suni malzemeden üretilmiş eşyalara nazaran bu tip mobilyalar da masif üretimlere benzer pozitif sonuçlar sağlayacaktır. Büyük ebatlı mobilyalarda masif ahşabın risklerini minimize ettiğinden tercih sebebi olabilirler. Meşe, ceviz, çam, gül vb doğal kaplamadan üretilmiş eşyalar evlerimizde masif mobilyalara kıyasla daha çok  tercih imkanı sağlarlar.  

Görüldüğü gibi ilk satın alım esnasında göreceli daha çok bedel ödenerek alınan masif ahşap eşyalar geniş zaman diliminde aile bütçesine maddi ve manevi bir çok katkı sağlayarak daha tasarruflu bir yaşama sebebiyet verecektir. Evimizdeki eşyadan başlayarak tüm yaşamımızda daha az tüketen buna karşın daha çok verim alan bir yaşam modelini geliştirmemizde örneklik teşkil edeceklerdir. Bilinçli bir tüketici olarak ilk alım da daha yüksek bedel öderken aslında tasarruf etmiş, imkanlarımızı daha başka ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde bütçelendirmemize olanak sağlayacaktır.